Artikel in Vakblad Groen over de Esplanade- Haarlem

In vakblad Groen is een artikel opgenomen over het project ‘Esplanade’, een tijdelijke experimentele openbare ruimte in Haarlem.

Download het artikel: artikel Vakblad Groen

De westelijke entree van Haarlem vormt van oudsher een belangrijke entree voor autoverkeer naar Haarlem. Sinds de komst van een fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze weg waardoor het mogelijk werd het aantal rijstroken terug te brengen. Gemeente Haarlem heeft het voornemen deze vrijkomende ruimte in de toekomst te benutten voor het realiseren van een gracht. Omdat dit nog zeker tien jaar op zich laat wachten ontstaat er ruimte om de vrijkomende rijstroken om te vormen tot een tijdelijke groene esplanade. In nauwe samenwerking met buurtbewoners is een plan gemaakt voor een tijdelijke low-budget inrichting voor een twee kilometer lange groene openbare ruimte. Doel was daarbij niet een strak ontworpen plan maar door een aantal slimme interventies een basis te maken die bewoners uitnodigt om deze nieuwe openbare ruimte te veroveren.

  • Opdrachtgever: Gemeente Haarlem.
  • Concept en voorlopig ontwerp: Martijn Al landschapsarchitect & René Kuiken Urbanism, in nauwe samenwerking met bewoners / wijkraad Amsterdamse Buurten.
  • Technisch advies: Van Reden Advies.
  • Definitief ontwerp en technische uitwerking: BK ingenieurs.
  • Ontwerp verkeerskundige opzet: Goudappel Coffeng.