Voor de nog braakliggende kavel ‘Blok 32’ op IJburg is een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van deze locatie. In opdracht van het consortium Waterstad 3 heeft het team van JAM* architecten (opdrachtnemer), bestaande uit Martijn Al Landschapsarchitect  en René Kuiken het verkavelingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan opgesteld. Deze documenten vormen de grondslag voor de aanbesteding aan marktpartijen voor zowel het ontwerp en bouw van de 42 geplande nieuwe woningen als voor de inrichting van het openbaar gebied.