Centrumplan Emmeloord krijgt vorm

Het centrumplan van Emmeloord krijgt meer en meer vorm. Eind 2019 zijn tulpenbomen aangeplant op de Deel. Waar eerder auto’s stonden, ontstaat nu een levendig stadshart. Zeker sinds in juni 2021 het nieuwe horecapaviljoen De Deel open is gegaan.

In 2017 hebben Strootman Landschapsarchitecten (opdrachtnemer) + René Kuiken Urbanism het plan voor het ‘Hart van Emmeloord’ in een intensief participatietraject vormgegeven.

zie project