Jukoterrein Nieuwegein

René Kuiken Urbanism en WE-architecten zijn, in opdracht van Mitros, betrokken bij de stedenbouwkundige inpassing en architectonisch ontwerp van 40 woningen op het Juko-terrein te Nieuwegein. Omwonenden worden intensief betrokken bij de planvorming.

Zie Project