Locatiestudie IKC + 50 woningen Markelo

De gemeente Hof van Twente wil in Markelo een Integraal Kind Centrum (IKC) realiseren in combinatie met woningbouw. De beoogde locatie De Esch III, een locatie die de gemeente lang geleden heeft aangekocht voor dorpsuitbreiding, is op basis van het huidige provinciaal beleid echter minder geschikt.

De Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente hebben daarom afgesproken om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijke locaties voor het IKC en woningbouw, al dan niet in combinatie met elkaar. René Kuiken Urbanism heeft bureau Strootman ondersteund bij deze studie.