A2 Passage – Maastricht

Rijnboutt

Opdrachtgever: De Unie van Maastricht; Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. en Heijmans N.V.
Opdracht: Stedenbouwkundig plan tbv europese aanbesteding
Samenwerking: in ID Maastricht bv met KCAP Architects & Planners, Zwarts & Jansma architecten, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten
Programma: 1300 woningen, 30.000 m2 kantoren, 15.000 m2 commerciële voorzieningen,20.000 m2 bedrijven

Het A2-project biedt de unieke mogelijkheid om tegelijk met het oplossen van geluid, stank en verkeershinder de ruimtelijke kwaliteiten van Maastricht en omgeving te versterken. Het ontwerp organiseert het contrast tussen de stad Maastricht en het omringende landschap: een duidelijk herkenbare stadsrand met een helder onderscheid tussen stad en snelweg bij knooppunt Geusselt en Europaplein. Maastricht toont zich als een compacte stad te midden van een rijk, verscheiden landschap.

De continuïteit van stelsels, systemen en verbanden is van belang: het verbinden van nu gescheiden stadsdelen, de ontsnippering van het landschap en het aan elkaar knopen van te veel losse eindjes. Met het credo ‘Verrassende verbindingen’ wordt gedoeld op de overtuiging dat een ontwerp niet alleen dient in te zetten op verbindingen in ruimtelijke zin, maar ook op maatschappelijke en cultuurhistorische verbindingen.

renderingen: A2 studio