Amsterdamse Vaart – Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Opdracht: Ontwerp tijdelijke boulevard als entree Haarlem
Ontwerpteam: Martijn Al Landschapsarchitect en René Kuiken
Technisch advies: van Reden Advies
Ontwerp verkeerskundige opzet: Goudappel Coffeng
Realisatie: het streven is de uitvoering te starten in maart 2017

In opdracht van gemeente Haarlem is, in samenwerking met de bewoners in de Wijkraad, een plan gemaakt voor de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte van de Amsterdamsevaart. Deze weg vormt van oudsher een belangrijke entree voor Haarlem. Sinds de komst van de fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze weg waardoor het nu mogelijk is het aantal rijstroken terug te brengen. Gemeente Haarlem heeft het voornemen deze vrijkomende ruimte in de toekomst te benutten door het doortrekken van de voormalige trekvaart vanuit Amsterdam. Op korte termijn, voor een periode van 10 jaar, biedt het ruimte voor het realiseren van een tijdelijke boulevard als entree van Haarlem.

De uitdaging binnen dit project was het behalen van een maximale ruimtelijke kwaliteit uit een, ten opzichte van de grote oppervlakte van het plangebied, relatief beperkt uitvoeringsbudget. Het afvoeren van al het asfalt uit de op te heffen rijweg zou het overgrote deel van het uitvoeringsbudget vergen. Door het asfalt grotendeels te handhaven komt budget vrij voor de tijdelijke inrichting van een levendige en groene esplanade.

Het asfalt wordt omgevormd door er stukken uit te zagen en die vervolgens in te planten met bloeiende planten en siergrassen. Lijnen en sport- en spelaanleidingen zoals een doolhof, een 100 meter baan en een hooverboard-track in groene verf zorgen voor verdere vergroening en onderscheid. Hiermee ontstaat een unieke en spannende openbare ruimte die de leefbaarheid van zowel de aangrenzende buurten als van de totale stad versterkt.