Dijktrappen – Harlingen

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Opdracht: Definitief ontwerp
Ontwerpteam: Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism

Een beleefbare en toegankelijke dijk
Als onderdeel van het Op Paad lâns it Waad zijn René Kuiken Urbanism en Strootman Landschapsarchitecten gevraagd om de 5 nieuwe dijktrappen vorm te geven.

In Fryslân wordt momenteel hard gewerkt aan de Afsluitdijk. Fietsen en wandelen langs de Waddenzee is onderdeel van de aanpak Afsluitdijk. Vanaf de kop van de Afsluitdijk tot aan Harlingen is de dijk toegankelijk voor fietsers (Waddenzeekant). De gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen (opdrachtgever van dit project) hebben het initiatief genomen om het gedachtengoed van beleefbaarheid en toegankelijkheid ook langs het overige deel van het Friese Wad om te zetten tot een concreet projectinitiatief. Dit is samen met Wetterskip Fryslân uitgewerkt tot het project Op Paad lâns it Waad (Op pad langs het Wad). Onderdeel van dit project is de realisatie van 5 nieuwe dijktrappen langs de Waddendijk om de verbinding tussen deze Wad, stad en parels in het ‘achterland’ te optimaliseren.