Juko – Parkblokken

Opdrachtgever:Mitros
Opdracht: 40 ouderenwoningen+stedenbouwkundige inpassing
Ontwerpteam: René Kuiken Urbanism i.s.m. WE architecten

Juko Parkblokken – Nieuwegein

Het terrein van de voormalige Jutphaas Korfbal (Juko) vereniging lag voorheen in de open polders aan de rand van het dorp Jutphaas. De sterke groei van Nieuwegein vanaf de jaren ’70 heeft dit gebied volledig omsloten en maakt dat het noordelijk gelegen Hesseveld samen met het Juko-terrein een grote aaneengesloten open ruimte tussen de bebouwing vormen. De ontwikkeling van het Juko-terrein biedt de kans om de historische verbinding met het Hesseveld te herstellen en de kwaliteiten van het park te verstevigen voor de buurt.

Het zou goed zijn om de groene kwaliteiten van het Hessepark door te laten lopen tot aan de Hildo Kropstraat met een parksetting voor de nieuwe bebouwing. De woningtypologie en opbouw van de bouwvolumes zijn afgestemd op de parksetting. Zo zijn de woningen over twee gebouwen verdeeld om het park optimaal door te kunnen laten lopen. Ook is er gekozen voor alzijdige gebouwen met vier ‘woongevels’, zodat er geen achterkanten in het park ontstaan. Door de bouwvolumes in hoogte te laten aflopen wordt aangesloten op de lagere bebouwing rond het park.

De architectuur wordt gekenmerkt door een ingetogen uitwerking die de expressieve getrapte volumes tot een rustige eenheid brengt. Een helder metselwerk gevelgrid bindt de verschillende ruimtes achter de gevel samen, van woonkamers tot slaapkamers en van buitenruimtes tot corridors. Er ontstaat een levendige gevel door de woonkamers aan de buitenzijde te leggen en de privé buitenruimtes voor de slaapkamers te positioneren. De grote terrassen – georiënteerd zijn op het zuiden – worden gedeelde buitenruimtes voor alle bewoners. De materialisering wordt uitgewerkt in verschillende aardetinten om de harmonie met het park verder te versterken. Het gevelgrid wordt uitgewerkt in metselwerk met een subtiele verbijzondering in het metselwerkverband. In de kopgevels klimt de natuur ook letterlijk in het gebouw met planten vanuit het park en nestkasten in het metselwerk.