Lange Weeren – Volendam

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Opdracht: Stedenbouwkundig Plan
Ontwerpteam: B+B Landschapsarchitecten (opdrachtnemer) + René Kuiken Urbanism
Oppervlakte: 40-80 ha
Ontwerp: 2023

Klimaatbestendig en waterrobuust ontwerpen aan een nieuw dorpsrand
Samen met buro B+B landschapsarchitecten is René Kuiken betrokken bij de planontwikkeling van de Lange Weeren-Volendam.

De Lange Weeren is een bijzondere woningbouwopgave. Verbonden met Volendam maar ingebed in het landschap. De woningbouwopgave, de wateropgave, het mobiliteitsconcept, de ambities op het gebied van natuurontwikkeling binnen de opgave en betekenis voor Volendam zijn groot en ambitieus. Hoe maak je een nieuwe landschappelijke woonwijk die goed verbonden is, sociaal en gezond en waar het prettig wonen is? Een woonwijk waar ook het hemelwater van een groot deel van Volendam wordt geborgen en die een nieuwe biotoop vormt voor nieuwe natuur? Daarnaast vormt de wijk ook nog eens het nieuwe gezicht van het dorp naar het landschap en bezoeker. Het open landschap rondom Volendam is uniek en daarmee van grote landschappelijke betekenis. De huidige uitbreidingswijken van Volendam vormen een rand aan de open polder maar zijn sterk naar binnen gericht. Lange Weere, de laatste uitbreiding richting het landschap, biedt de kans om een nieuw type dorpsrand te ontwikkelen en daarmee een overgang te realiseren tussen Volendam en het omliggende landschap. Het ontwikkelen van een nieuw type wijk, op de grens van dorp en landschap zien we als de kern van de opgave voor Lange Weeren.