Prins Bernardhoeve, Zuidlaren

Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo
Opdracht: Stedenbouwkundig Programma van Eisen, Stedenbouwkundig Plan
Ontwerpteam: Strootman Landschapsarchitecten (opdrachtnemer) + René Kuiken Urbanism
Oppervlakte: 17 ha
Ontwerp: 2020

Landschappelijk wonen naast het centrum
De Prins Bernard Hoeve, een leegstaand evenemententerrein in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, krijgt een nieuwe bestemming. Voor de uitwerking van de woningbouw op het terrein en de Hunze-as zijn Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism geselecteerd.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft eind vorig jaar de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vastgesteld. Daarbij is ervoor gekozen om de Prins Bernard Hoeve, kortweg aangeduid als PBH-terrein, een nieuwe invulling te geven met een deel winkels en een deel woningen.

Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor de centrumontwikkeling en het voorste deel van het PBH-terrein, waar de winkels moeten komen. Strootman Landschapsarchitecten + René Kuiken Urbanism zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de woningbouwlocatie en de Hunze-as. Beide teams werken bij de ontwikkelplannen nauw samen.

Dorp en landschap
Zuidlaren heeft een prachtige ligging op de grens tussen de Hondsrug en het Hunzedal. De vele brinken, relicten van een historische verbondenheid van het dorp met het landschap, maken Zuidlaren tot een bijzonder groen dorp. De groene aankleding en openbare ruimte zijn dominant als identiteitsdragers van het dorp, waardoor groenstructuur en bebouwing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Wij zien in de ontwikkelingen de kans om de samenhang tussen het landschap en het dorpscentrum te versterken.