Tiny Houses Lisse

Opdrachtgever: Gemeente HLT Samen-Lisse
Opdracht: Stedenbouwkundig Plan + Bebouwingsregels
Samenwerking: Steenvlinder (Hans Vos)
Oppervlakte: 8 tiny houses
Ontwerp: 2021-nu

Samen wonen onder de bomen in Lisse

De beoogde locatie voor tiny houses in Lisse is een bijzondere plek. Op het middenterrein van een bouwblok en onder de bomen zijn 8 ‘kavels’ vastgesteld voor permanente tiny house bewoning.
De belangrijkste thema’s zijn; inpassing, ontmoeting en duurzaamheid. Het bestaande groen is een belangrijk vertrekpunt, net als het goed samenwonen tussen omwonenden en toekomstige bewoners van tiny houses.
Om dat te borgen is tijdens het ontwerp proces een werkgroep gevormd met daarin potentiële bewoners en omwonenden. Gezamenlijk zijn duidelijke spelregels opgesteld die het wonen hier tot succes zullen maken waarbij ontmoeting en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Want tiny house living is meer dan alleen klein wonen.