Westerzeedijk – Harlingen

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Opdracht: Schetsontwerp / Gebiedsontwikkeling
Ontwerpteam: Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism
Proces: Schetsontwerp vastgesteld eind september 2019

Het Westerzeedgebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, authentiek gebied, dat als schakelgebied fungeert tussen de stad en het buitengebied en bestaande kwaliteiten versterkt. Daarnaast draagt het gebied bij aan de ambitie van Harlingen om een gezonde stad te zijn door fietsers en voetgangers in het gebied op 1 te zetten, de auto te gast te laten zijn en aanleiding te geven voor sport, spel en recreatie.

De gemeente Harlingen ontwikkelt het Westerzeedijkgebied in samenwerking met de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tot een aantrekkelijk, recreatief gebied. In november 2018 is het voorkeursmodel voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied vastgesteld door de gemeenteraad van Harlingen. In het voorkeursmodel is aangegeven dat de ontwikkelingen in het gebied worden ingebed in een ruimtelijk raamwerk.
In het voorjaar van 2019 is dit ruimtelijk raamwerk uitgewerkt in het schetsontwerp Westerzeedijk. In het schetsontwerp worden onder meer het karakter van het ruimtelijk raamwerk en de plek van verkeersontsluitingen en routes behandeld. Op 25 september 2019 is het schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld door de gemeenteraad.
Strootman landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism zijn met ontwerp en proces betrokken bij het voorkeursmodel en het schetsontwerp.