Worden de Bloemkoolwijken wéér kind van de rekening? De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar de bloemkoolwijken gedaan, maar nu het tijd is voor actie verstomt de discussie en dreigen de noodzakelijke ingrepen uit te blijven. Wat doen we met de bloemwijken-aanpak, nu er geen investeringsruimte meer is na “Vestia”?

Zie Artikel