In samenwerking met VenhoevenCS en Arcadis neemt René Kuiken Urbanism deel aan het onderzoek Designing Transit Oriented Development, locatie Heerhugowaard.

‘Transit oriented development’, een nieuwe strategie uit de ruimtelijke ordening, gaat uit van de combinatie van vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Een regio waar deze benadering veel potentie heeft, is de Zaancorridor. Deze reeks van dorpen en steden tussen Amsterdam en Heerhugowaard, met de bijbehorende wegen, spoorlijnen, overstappunten, woningbouwlocaties, oude stadskernen, industriegebieden en natuurgebieden vormt een grote uitdaging, omdat hier veel mensen wonen die elders werken. Er worden dus veel kilometers gemaakt en er wordt vaak overgestapt.

Samen met de Provincie Noord-Holland, de NS, de Vereniging Deltametropool, de TU Delft en een aantal gemeenten organiseertBNA Onderzoek de ontwerpstudie.