500.00 bomen Schagen

Gemeente Schagen heeft het plan opgevat om bij te dragen aan het gevecht tegen de klimaatverandering. Voornemen is de gemeente groener te maken en te verrijken met een groot aantal bomen en voedselbos. Een prachtig initiatief. Hoewel het genoemde aantal van 500.000 bomen geen vaststaand getal is geeft het aan dat de ambitie van de gemeente groot is.

In het kader van het project ‘Schagen Groeit Door’ zijn Martijn Al Landschapsarchitect en René Kuiken Urbanism gevraagd om een studie te verrichten naar de mogelijkheden om bomen te plaatsen.