René Kuiken (ir.)

 Harlingen 08-09-1976

 Stedenbouwkundige

 Registratienummer: 2.070115.001

 KvK-nummer: 34381470

René Kuiken Urbanism is een stedenbouwkundig bureau opgericht door René Kuiken. Het bureau houdt zich in brede zin bezig met vraagstukken rondom de stad, resulterend in beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen, onderzoek en initiatieven. Een belangrijk uitgangspunt in het werk is de centrale rol die de gebruiker van de stad wordt toebedeeld.

René Kuiken is opgeleid aan de TU-Delft en Berlage Institute en heeft van 2006 -2010 als senior stedenbouwkundige gewerkt bij Rijnboutt. Daarvoor werkte hij bij de Architecten Cie. (2001 – 2004).

Samenwerking:

Het leven vindt plaats in de ruimten rondom. Bijzonder of alledaags, bereikbaar, aantrekkelijk, een juiste maat en schaal; ruimte heeft invloed op je welbevinden.
Het creëren van verrassende ruimten met kwaliteit en een eigen identiteit is ons doel, het combineren van de vakgebieden landschapsarchitectuur en stedenbouw is onze strategie.
Wie wij zijn? Landschapsarchitect Martijn Al en stedenbouwkundige René Kuiken. Twee gedreven ontwerpers met de overtuiging dat een duurzame leefbare wereld begint bij het verbinden en zorgvuldig ontwerpen van de ruimten rondom.

Martijn Al Landschapsarchitect

Adres

Leen Jongewaardkade 31

1031  HS Amsterdam

t: +31 (0)6 28760169

info@renekuiken.nl

Leen Jongewaardkade 31