Maandag 22 april heeft er een bewonersinformatieavond plaats gevonden rondom de ingrepen die in de Rijtuigenbuurt zullen gaan plaats vinden. René Kuiken Urbanism+ WE architecten hebben die avond  met de bewoners de eerste ideeën voor de Landauerdrift doorgesproken.

Zie Project