Beverkoog – Alkmaar

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Opdracht: Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Beverkoog
Programma: 86 ha, ca 425 bedrijven
Samenwerking: WE-architecten

Het beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein Beverkoog, Alkmaar is een autonoom document, waarin de uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit zijn beschreven en de randvoorwaarden voor de bebouwing en inrichting van de openbare ruimte worden omschreven.
Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen dit beeld nastreven bij de realisatie van hun plannen. Het beeldkwaliteitplan geeft zicht op de verschillende planonderdelen en dient als referentiekader voor de architectonische uitwerking van bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte en privé-buitenruimte. Het gaat hierbij om het realiseren van samenhang, zowel op architectonisch vlak als in de openbare ruimte.
Het beeldkwaliteitplan waarin dit kwaliteitsbeleid wordt omkaderd, moet ertoe leiden dat het bedrijventerrein Beverkoog een verzorgd gebied blijft met een heldere structuur en een eigen gezicht. De hierbij gestelde randvoorwaarden met betrekking tot de beeldkwaliteit van de bouwwerken worden vastgelegd in de aanvullende welstandscriteria, die dienst doen als toetsingskader.