Bereikbare Gezonde Stad – Onderzoek

Opdracht: Onderzoek
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Samenwerking:VenhoevenCS, Sweco, The Cloud Collective

Dit onderzoek gaat over de relatie tussen mobiliteit, stedelijke inrichting en gezondheid. De opvattingen over die relatie veranderen. Traditioneel zetten overheden, planners en stedenbouwers in op bescherming tegen de negatieve effecten van mobiliteit. Nieuwe voorstellen stellen een veel actievere benadering centraal: mensen worden gestimuleerd om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. Met inspirerende voorbeelden laat dit onderzoek zien hoe we deze nieuwe ideeën over de inrichting van de stad in de praktijk kunnen brengen.