In opdracht van gemeente Haarlem wordt, in nauwe samenwerking met de Wijkraad, een plan gemaakt voor een tijdelijke inrichting van de openbare ruimte van de Amsterdamsevaart.

De Amsterdamsevaart is van oudsher een belangrijke entreeweg voor Haarlem. Sinds de komst van de fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze weg waardoor het nu mogelijk is het aantal rijstroken terug te brengen. De weg kan in een nieuwe inrichting meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers, daarnaast kan de weg een groener karakter krijgen. De verkeerskundige opzet is eerder ontworpen door Goudappel Coffeng, in nauw overleg met gemeente en Wijkraad.

De opgave is nu een plan te maken voor de groen-inrichting. Deze inrichting is tijdelijk: op de langere termijn kan, in aansluiting op Gebiedsvisie Oostradiaal, de trekvaart worden doorgezet.

I.s.m. Martijn Al Landschapsarchitect en technisch adviseur Arjen van Reden.