Tiny Houses Lisse

Uit gesprekken met inwoners van Lisse blijkt er dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in deze nieuwe woonvorm. Daarom wil de gemeente Lisse deze nieuwe duurzame woonvorm faciliteren.

De eerste stap in het proces is het maken van een zogenaamd spelregelkader. Het spelregelkader is een document waarin de regels en randvoorwaarden staan die gelden voor de bouw van een tiny house op het binnenterrein. Ook bevat het regels voor de selectie van toekomstige tiny house bewoners en informatie over het terrein en de omgeving. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het vaststellen van het spelregelkader en het vervolg van het project.

Direct omwonenden van het binnenterrein, mensen die geïnteresseerd zijn in het bouwen en wonen in een tiny house en gemeente Lisse maken samen het spelregelkader. Op deze manier wil de gemeente Lisse bereiken dat er fijne plek ontstaat voor iedereen.

De gemeente heeft Steenvlinder als onafhankelijke procesbegeleider en René Kuiken als stedenbouwkundig ontwerper gevraagd hierbij te helpen.