De Geesterweg vormt de entreeweg van Uitgeest en is, tegelijkertijd met de aanliggende parkzones, het grootste aaneengesloten groengebied in het dorp.  In opdracht van gemeente Uitgeest wordt, i.s.m. Martijn Al Landschapsarchitect, een visie gemaakt. Deze visie is een visie op de ontwikkeling van de Geesterweg op de lange termijn. Het fungeert als wensbeeld voor in de toekomst en als kader op korte termijn, zodat de gemeente mogelijke initiatieven en vragen kan toetsen en richting kan geven aan het groenbeheer.