Artikel in Haarlems Dagblad over tijdelijke inrichting Amsterdamsevaart

In het Haarlems dagblad van 8 april is een positief artikel geplaatst over de opwaardering van de Amsterdamsevaart. Met mooie woorden van Marcella van Vloten, voorzitter van de wijkraad Amsterdamse Buurten: “Het was een fantastisch project. We hebben als bewoners echt mogen meedenken”.

Zie Project