Artikel in Tuin en Landschap over 300.000 nieuwe bomen voor gemeente Schagen

In vakblad Tuin en Landschap is een artikel opgenomen over een recent opgestelde visie voor de vergroening van gemeente Schagen.

Download artikel T&L

De biodiversiteit en landschappen in Nederland staan onder druk, mede als gevolg van schaalvergroting en intensief agrarisch grondgebruik. Overheden en burgers maken zich zorgen over hun leefomgeving. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om te investeren in groen. Gemeente Schagen heeft het voornemen om het tij te keren door het planten van 300.000 nieuwe bomen. Waarmee de variatie in het landschap wordt vergroot, de biodiversiteit verbeterd en de leefbaarheid van de gemeente versterkt. Maar hoe plant je zoveel bomen in een cultuurhistorisch waardevol en open landschap? Een recent opgestelde landschapsvisie geeft hiervoor de richting, zowel ruimtelijk als strategisch.

Project: Bomenplan Schagen, onderdeel van het programma ‘Schagen groeit door’.
Opdrachtgever: Gemeente Schagen.
Ontwerpteam: Martijn Al en René Kuiken, m.m.v. Peter de Ruyter.
Projectteam gemeente Schagen: Bas Slijkerman, Florus Dijkema, Niels Dekker, Miriam van Loenhout, Arjen Woning, Niek Witteveen, Sven van Nieuwenhoven.
Bron ondergrond visiekaart: Leidraad landschap en cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland.
Status: In uitvoering, vastgesteld door het college in juli 2020
.