Balklandpark-Harlingen

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Opdracht: Definitief ontwerp parkinrichting
Ontwerpteam: Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism i.s.m. werkgroep Balklandpark Noord
Proces: 2021 begonnen met uitvoering

Harlingen creëert met het nieuwe Westerzeedijkgebied een aantrekkelijk recreatiegebied voor inwoners en een groen welkom tot de stad. Het Westerzeedijkgebied heeft prachtige mogelijkheden om niet alleen het toerisme van Harlingen te versterken, maar ook om een fijne plek te bieden aan inwoners om te recreëren. De gemeente zet zich in om de potentie van deze plek te verzilveren. Het Westerzeedijkgebied wordt een parkgebied, dat dé schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied. Een fijne plek voor toeristen en Harlingers, om te bewegen, rust te vinden, te genieten of lekker te spelen. Een belangrijk onderdeel van het gebied is de ontwikkeling van het Balklandpark. Hiervoor is nu een definitief ontwerp opgesteld.

Balans in sport, spel, rust en natuur
Het bewegen en sporten stimuleren, is een van de doelstellingen van de gemeente Harlingen. Een sport- en speelpark als het Balklandpark draagt niet alleen hieraan bij, maar biedt ook op maatschappelijk niveau mogelijkheden. Het verbindt bewoners, van de stad, draagt bij aan de integratie van inwoners en het behoud van het voorzieningenniveau. Kortom het park vergroot de leefbaarheid van de stad.
Daar waar het gaat om beleefbaarheid en aantrekkingskracht zijn rust en natuur belangrijke kwaliteiten. De uitdaging voor dit deel van het Westerzeedijkgebied is dan ook een juiste balans vinden tussen sport, spel, recreatie, beleving en natuur. Tussen activiteit en rust. Activiteit, functies en natuurbeleving zijn nodig om mensen naar dit gebied te trekken – waar rust bijdraagt aan biodiversiteit om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. In de juiste balans is het Balklandterrein hiervoor een uitermate geschikte plek. Het ligt tegen de binnenstad aan waar (bijna) geen sport-, spel- en grotere groenvoorzieningen zijn en is daarmee dus een mooie toevoeging voor dit deel van Harlingen.