Uitvoering dijktrappen begonnen

Als onderdeel van het Op Paad lâns it Waad zijn René Kuiken Urbanism en Strootman Landschapsarchitecten gevraagd om de 5 nieuwe dijktrappen vorm te geven.

Met het project Op Paad lâns it Waad wordt er gewerkt aan het Friese deel van de Waddenbrede ambitie om de Waddenzee beter beleefbaar en toegankelijk te maken vanaf het vaste land. De dijk als geleidingslijn om de unieke Waddenkustregio te verkennen en te beleven. Het project creëert de mogelijkheid voor het maken van een buitendijkse belevingstocht, wandelend en op de fiets.