Westerzeedijk Harlingen

Aan de zuidzijde van Harlingen tussen de N31 en de zeedijk ligt een gebied waarvan de potentie niet optimaal wordt benut. De gemeente Harlingen heeft samen met Wetterskip Fryslân, de projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk en de bewoners van Harlingen de ambitie om de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken en te ontwikkelen.

In het kielzog van het project De Nieuwe Afsluitdijk en de Nieuwe N31 is het moment aangebroken om het gebied aan de Westerzeedijk opnieuw tegen het licht te houden. Als belangrijke schakel tussen de binnenstad en het buitengebied en tussen de Waddenzee en het achterland heeft het gebied veel potentie. Maar er zijn ook stevige uitdagingen, waaronder de reserveringszone van de zeedijk, de autoweg, het strand met slikvorming en het rommelige achterland. Er zijn kansen voor synergie door een slimme combinatie van toerisme en recreatie, ecologie en kustverdediging.

Om het project maximaal te laten aansluiten bij de wensen van de inwoners van Harlingen is een Open Planproces gestart. De eerste ideeën, aandachtspunten en tips zijn verzameld en op kaart gezet. Ook hebben enkele partijen zich al aangemeld met concrete initiatieven.

René Kuiken Urbanism samen met bureau Strootman zijn gevraagd om in dit Open Plan Proces de gemeente Harlingen met de ruimtelijke invulling te ondersteunen