De Muinck locatie-Utrecht

Opdrachtgever: Mitros
Opdracht: Verdichtingsopgave
Ontwerpteam: WE Architecten en René Kuiken Urbanism
Realisatie: start bouw eind 2020

Woningbouwcoöperatie Mitros heeft in Zuilen veel woningen. Mitros is bezig met een kwaliteitsslag en de verduurzaming van haar portefeuille. Dit initiatief betreft een locatie aan de J.M. De Muinck Keizerlaan waar Mitros voornemens is om twee bestaande bouwblokken met in totaal 8 commerciële ruimtes op de begane grond en 8 bovenwoningen (sociale huur) te slopen en op deze plek 23 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. Met de nieuwbouw worden er op deze plek energiezuinige sociale huurwoningen toegevoegd die voldoen aan de eisen van deze tijd en wordt bijgedragen aan de verdichtingsopgave van de stad.
In de periode van november 2018 tot en met mei 2019 hebben 5 klankbordgroep bijeenkomsten plaatsgevonden. In een goede sfeer zijn de klankbordleden, Mitros en de ontwerpers tot een breed gedragen plan gekomen.